Værtsnavn

Værtsnavn fra Server (172.16.5.201) for IP 45.8.25.22. Hostnavne kan have tilføjet navnet på et domænenavnssystem (DNS) domæne, adskilt fra den værtsspecifikke etiket med en periode ('dot'). I sidstnævnte form kaldes et værtsnavn også et domænenavn.

📱 Input

 

Hvad er værtsnavnet?

I computernetværk er et værtsnavn (arkaisk nodenavn) en etiket, der er tildelt en enhed, der er tilsluttet et computernetværk, og som bruges til at identificere enheden i forskellige former for elektronisk kommunikation, såsom World Wide Web.

Værtsnavnet har normalt to former. Det ene er brugernavnet, det kan simpelthen være sammensat af et enkelt ord eller en sætning eller et struktureret navn. En anden bruges til computere til at få adgang til internettet, som er adskilt fra den værtsspecifikke etiket med et punktum ("punktum") for at danne et fuldt kvalificeret domænenavn (FQDN). Værtsnavne, der inkluderer DNS-domæner, gemmes ofte i domænenavnesystemet sammen med IP-adresserne på den vært, de repræsenterer, med det formål at tilknytte værtsnavnet til en adresse eller den omvendte proces.

Hvorfor skal jeg indstille et værtsnavn til min computer?

En computers værtsnavn er det navn, den kører på netværket. Indstilling af et værtsnavn for computeren kan skelne denne computer fra andre enheder i LAN, så det er nemmere at finde den tilsvarende enhed, når man får adgang til hinanden. Det skal dog bemærkes, at computerens værtsnavn frit kan ændres.

Hvordan tjekker jeg værtsnavnet på min computer?

Metode 1: Se computerens værtsnavn fra systemet og sikkerheden

 • Åbn kontrolpanelet, vælg System og sikkerhed, og åbn det.
 • Klik på Vis computernavn under System.
 • Du kan se navnet på denne computer fra System Information.

Metode 2: Brug kommandoen til at se computerens værtsnavn

 • Søg efter cmd i Windows-søgefeltet, eller tryk på Win+R, og skriv cmd for at åbne kommandoprompten.
 • Indtast værtsnavn i kommandoprompten, og tryk derefter på Enter for at se værtsnavnet.
  Eller indtast ipconfig/all i kommandoprompten og tryk på Enter for at se værtsnavnet.

Hvordan ændrer jeg værtsnavnet på min computer?

 • Åbn kontrolpanelet, vælg System og sikkerhed, og åbn det.
 • Klik på Vis computernavn under System.
 • Klik på Omdøb denne computer under Systemoplysninger for at åbne et nyt vindue.
 • Indtast et nyt computernavn, og klik derefter på Næste for at genstarte computeren, alt er gjort.
ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Kommentar

Sprog