Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

En IPv4-netværksadresse består af 4 bytes, generelt sammensat af 4 decimalcifre, hvert ciffer fra 0 til 255, adskilt af prikker. For at klassificere og administrere enheder og netværk er IP-adresser også opdelt i to dele: netværksadresser og værtsadresser.

 • ‚ÄĘ Netv√¶rksadresse: S√¶t foran for at angive, hvilket netv√¶rk p√• internettet denne IP-adresse tilh√łrer;
 • ‚ÄĘ V√¶rtsadresse: S√¶t den bagerst for at angive, hvilken enhed denne IP-adresse tilh√łrer i et bestemt netv√¶rk.
  • Netv√¶rks-id'et og v√¶rts-id'et har et master-slave-forhold.

   IP-adresser kan opdeles i 5 kategorier såsom A/B/C/D/E:

Klasse A IP-adresse

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID Beskrivelse af IP-adresse i binær, decimal og hexadecimal Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

Klasse A IP-adresse betyder: i IP-adressens fire-segmentnummer (for eksempel: byte 1. byte 2. byte 3. byte 4), er det f√łrste segmentnummer (byte 1) netv√¶rksnummeret, og de resterende tre segmenter af tal (byte 2. byte 3. byte 4) er numrene p√• den lokale computer.

Hvis IP-adressen er repr√¶senteret i bin√¶rt, best√•r en Klasse A IP-adresse af en 1-byte netv√¶rksadresse og en 3-byte v√¶rtsadresse, og den h√łjeste bit af netv√¶rksadressen skal v√¶re '0'.

Klasse A IP-adresseområde: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, tilgængeligt IP-adresseområde: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Længden af netværksidentifikatoren i Klasse A IP-adressen er 7 bit, og længden af værtsidentifikatoren er 24 bit. Antallet af klasse A-netværksadresser er lille (2^7 - 2 = 126), som kan bruges til at rumme mere end 16 millioner computere i store netværk (2^24 - 2 = 16777214).

(standard undernetmaske: 255.0.0.0 eller 0xFF000000). Anvendes generelt til store netværk.

Klasse B IP-adresse

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID Beskrivelse af IP-adresse i binær, decimal og hexadecimal Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

Klasse B IP-adresse betyder: i IP-adressens firesegmentnummer (for eksempel: byte 1. byte 2. byte 3. byte 4), er de to f√łrste segmenter af nummeret (byte 1. byte 2) netv√¶rket nummer, og de sidste to tal (byte 3. byte 4) er numrene p√• den lokale computer.

Hvis IP-adressen er repr√¶senteret i bin√¶r, best√•r klasse B IP-adressen af en 2-byte netv√¶rksadresse og en 2-byte v√¶rtsadresse. Den h√łjeste bit af netv√¶rksadressen skal v√¶re '10'.

Klasse B IP-adresseområde: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, tilgængeligt IP-adresseområde: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

Klasse B IP-adresser har en 14-bit netværksidentifikator og en 16-bit værtsidentifikator. Klasse B netværksadresser er velegnede til mellemstore netværk (2^14 = 16384), og hvert netværk kan rumme 60.000+ computere (2^16 - 2 = 65534).

(standard undernetmaske: 255.255.0.0 eller 0xFFFF0000). Anvendes typisk til mellemstore netværk.

Klasse C IP-adresse

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID Beskrivelse af IP-adresse i binær, decimal og hexadecimal Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

Klasse C IP-adresse betyder: i IP-adressens firesegmentnummer (for eksempel: byte 1. byte 2. byte 3. byte 4) er det f√łrste tresegmentnummer (byte 1. byte 2 .Byte 3) netv√¶rksnummeret, og det resterende nummer (byte 4) er nummeret p√• den lokale computer.

Hvis IP-adressen er repr√¶senteret i bin√¶r, best√•r Klasse C IP-adressen af en 3-byte netv√¶rksadresse og en 1-byte v√¶rtsadresse. Den h√łjeste bit af netv√¶rksadressen skal v√¶re '110'.

Klasse C IP-adresseområde: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, tilgængeligt IP-adresseområde: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Længden af netværksidentifikatoren i klasse C IP-adressen er 21 bit, og længden af værtsidentifikatoren er 8 bit. Antallet af Klasse C-netværksadresser er stort (2^21 = 2097152), hvilket er velegnet til små lokalnetværk. Hvert netværk kan kun indeholde op til 254 computere (2^8 - 2 = 254).

(standard undernetmaske: 255.255.255.0 eller 0xFFFFFF00). Anvendes generelt til små netværk.

Class D IP-adresse

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID Beskrivelse af IP-adresse i binær, decimal og hexadecimal Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

De f√łrste 4 bit af Klasse D-adressen er altid 1110. Forudindstilling af de f√łrste 3 bit til 1 betyder, at Klasse D-adressen starter ved 128 + 64 + 32 = 224. Den fjerde bit er 0, hvilket betyder, at den maksimale v√¶rdi af Klasse D-adresse er 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239.

Klasse D IP-adresseområde: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

Klasse D IPv4-adresser skelner ikke mellem netværksadresser og værtsadresser.

Klasse D IP-adresser er reserveret til brug af Internet Architecture Board (IAB) til multicast-adresser (en-til-mange-kommunikation).

Class E IP-adresse

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID Beskrivelse af IP-adresse i binær, decimal og hexadecimal Beskrivelse af IP-adresse klasse A/B/C/D/E og netværks-id, værts-id

De f√łrste 4 bit af Klasse E IP-adressen er altid 1111. Forudindstilling af de f√łrste 4 bit til 1 betyder, at Klasse E-adressen starter ved 128 + 64 + 32 + 16 = 240.

Klasse E IP-adresseområde: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

Klasse E IPv4-adresser skelner ikke mellem netværksadresser og værtsadresser.

Klasse E IP-adresser er reserveret til fremtidig brug, typisk til forskningsformål. Så der er ingen klasse E-adresser tilgængelige på internettet.

Som du kan se, er der ingen overlapning mellem forskellige typer IP-adressesegmenter. De fem klasser af IP-adresser er også forskellige med hensyn til brug:

 • ‚ÄĘ Klasse A IP-adresser bruges af offentlige myndigheder;
 • ‚ÄĘ Klasse B IP-adresser tildeles mellemstore virksomheder;
 • ‚ÄĘ Klasse C IP-adresser kan frit tildeles;
 • ‚ÄĘ Klasse D IP-adresser bruges til multicast;
 • ‚ÄĘ Klasse E IP-adresser er reserveret til eksperimenter.

Den nuværende populære IPv4-klassificering er baseret på forskellige kombinationer af netværksnumre og værtsnumre. For 32-bit adresser er de besatte længder af klasse A, B, C af netværksnumre henholdsvis 8, 16 og 24, og klasse D-adressen bruges til multicast. Klasse E adresse reservedel.

Alle beregninger af netværksplads skal "fratrækkes med 2", fordi to reserverede adresser trækkes fra: "0" for dette netværk og "255" for udsendelse.

Nogle specielle IP'er:

0.0.0.0 kan ikke pinges. På serveren er 0.0.0.0 ikke en rigtig IP-adresse, den repræsenterer alle IPV4-adresserne i maskinen. Porten, der lytter til 0.0.0.0, er den port, der lytter til alle IP'er i maskinen.

127.0.0.1 er en reserveret adresse, almindeligvis brugt til loopback-adresse, svarende til localhost eller lokal IP-adresse.

255.255.255.255 bruges til at repræsentere broadcast-adressen på det lokale netværk. Det kan ikke videresendes eller sendes gennem gatewayen, men vil blive sendt til alle værter på samme fysiske netværkssegment, så det kaldes også "broadcast" af mange mennesker.

ūüďö Kommentar

Sprog