Scan IP-port

Scan port fra Server (172.16.5.201) til IP 2a06:98c0:3600::103. En portscanner er en applikation designet til at sondere en server eller vært for åbne porte.

📱 Input


Loading...

Vent 60 sekunder efter indsende.

I computernetværk er en port et kommunikationsendepunkt. På softwareniveau i et operativsystem er en port en logisk konstruktion, der identificerer en specifik proces eller en type netværkstjeneste. Porte identificeres for hver protokol og adressekombination med 16-bit usignerede numre, almindeligvis kendt som portnummeret. De mest almindelige protokoller, der bruger portnumre, er Transmission Control Protocol (TCP) og User Datagram Protocol (UDP). Nmap (Network Mapper) er en gratis og open source netværksscanner skabt af Gordon Lyon (også kendt under hans pseudonym Fyodor Vaskovich). Nmap bruges til at opdage værter og tjenester på et computernetværk ved at sende pakker og analysere svarene.

Hvad er portscanning?

Portscanning er en netværksrekognosceringsteknik designet til at identificere, hvilke porte der er åbne på en computer. Derudover kan portscannere også identificere applikationer, der lytter på bestemte porte og værtens operativsystem og reagere på trafik på bestemte måder. For eksempel bruger HTTP port 80, DNS bruger port 53, og SSH bruger port 22.

Hvad er portscanningsresultaterne?

Portscanningsresultater afslører netværkets eller serverens tilstand. Der er tre kategorier, der kan beskrive portscanningsresultaterne: åben port, lukket port og filtreret port.

Åben port: En åben port angiver, at målserveren eller netværket aktivt accepterer forbindelser eller datagrammer og har reageret på en lyttepakke. Det angiver også, at de tjenester, der bruges til scanning (normalt TCP eller UDP), også er i brug.

Lukket port: En lukket port betyder, at serveren eller netværket modtog anmodningen, men der er ingen tjeneste, der "lytter" på den port. En lukket port er stadig tilgængelig og kan bruges til at vise, at værten er på IP-adressen. IT-administratorer bør stadig overvåge lukkede porte, da de kan ændre sig til at åbne og potentielt skabe en sårbarhed. De bør også blokeres med firewalls, hvor de bliver "filtrerede" porte.

Filtreret port: Den filtrerede port angiver, at en anmodningspakke er blevet sendt, men værten svarede eller lyttede ikke. Dette betyder normalt, at anmodningspakken filtreres eller blokeres af firewallen. Hvis pakken ikke når destinationen, kan angriberen ikke finde flere oplysninger. Den filtrerede port svarer normalt med en fejlmeddelelse som "Kan ikke få adgang til målet" eller "Ingen kommunikation".

Scan IP-port

Wikipedia : Ip-port(da)

For alternative betydninger, se Port.Nogle datanetprotokoller f.eks. IP/TCP og IP/UDP har et begreb der kaldes en port. Alt dataterminaludstyr, som skal kunne kommunikere via IP indenfor et givet netværk har en unik IP-adresse. En klient-IP-adresse med port eller en server-IP-adresse med port eller en peer-IP-adresse med port, kaldes for en socket, og den identificerer partikulært en TCP eller UDP dataforbindelse. For at kommunikere med servere eller andre computere skal man derfor bruge deres IP-adresse og portnummer. De fleste internetadresser er symbolske og bliver slået op i en tabel i en DNS-server og oversat til en IP-adresse. Et godt eksempel er, når man taster DNS-adressen da.wikipedia.org ind i browserens adressefelt. Så vil browseren som standard slå DNS-adressen op og få en IP-adresse tilbage. Browseren vil nu forsøge at lave en TCP-forbindelse med IP-adressen og port nr 80 på da.wikipedia.org WWW-server. Svarer serveren, fås en WWW-side i filformatet HTML eller XML. Navnet for internetadresser er URL og den fuldstændige adresse er: http://da.wikipedia.org:80/. Her er en lille liste over hvad de forskellige TCP/UDP-porte som regel anvendes til:🔗 Ip-port ( da )
🌐: منفذ (شبكات), Мрежов порт, Síťový port, Port (Protokoll), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), Port protokołu, Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

Wikipedia : Nmap(da)

Nmap (engl: Network Mapper, "Netværkskortlægger") er et gratis og open source hjælpeprogram til netværksanalyse, herunder overvågning af netværkets sikkerhed. Mange system- og netværksadministratorer bruger en sådan type software til opgaver som netværksoversigt, registrering af webservicer, overvågning af værter og datanettets servicekvalitet.🔗 Nmap ( da )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Kommentar

Sprog